Hướng dẫn

Số Tiền Mua Và Giá Mua Tối Thiểu Tại Sàn Giao Dịch 5ROI Global

single-image
Cặp tiền tệ Số tiền mua tối thiểu Giá mua tối thiểu
BTC/USDT 0.0005 5
ETH/USDT 0.01 5
USDO/USDT 50 2
BCH/USDT 0.01 5
ETC/USDT 0.5 5
LTC/USDT 0.1 5
EOS/USDT 1 5
BSV/USDT 0.01 5
ETH/BTC 0.001 0.0001
XRP/USDT 10 5
USDO/BTC 50 0.0002
TRX/USDT 200 5
BCH/BTC 0.0001 0.0001
ZEC/USDT 0.05 5
DASH/USDT 0.05 5
ETC/BTC 0.0001 0.0001
ADA/USDT 50 5
LTC/BTC 0.001 0.0001
ALGO/USDT 10 5
EOS/BTC 0.0001 0.0001
AT/USDT 1 0.1
BSV/BTC 0.001 0.000001
BEAM/USDT 0.5 0.1
XRP/BTC 1 0.0001
BEE/USDT 1 0.01
TRX/BTC 10 0.0001
BHD/USDT 1 5
ZEC/BTC 0.001 0.00001
BTM/USDT 50 5
DASH/BTC 0.0001 0.000001
ADA/BTC 0.1 0.000001
BUT/USDT 100 0.5
ALGO/BTC 0.01 0.0001
DOGE/USDT 1000 5
BEAM/BTC 0.1 0.0001
BTM/BTC 0.01 0.0001
GRIN/USDT 0.1 0.1
GRIN/BTC 0.01 0.0001
GT/USDT 10 5
GT/BTC 0.1 0.00001
HT/USDT 0.1 0.1
EOS/ETH 1 0.01
HPT/USDT 500 5
HT/BTC 0.1 0.0001
ETC/ETH 0.5 0.01
HPT/BTC 50 0.00005
LAMB/USDT 400 5
LAMB/BTC 0.01 0.0001
LTC/ETH 0.1 0.01
LXT/USDT 10 0.5
LXT/BTC 10 0.00005
OKB/USDT 0.0001 0.1
XRP/ETH 10 0.01
OKB/BTC 0.0001 0.00001
ONT/USDT 5 5
TRX/ETH 200 0.01
ALGO/ETH 10 0.01
ONG/USDT 1 1
ONT/BTC 0.5 0.0001
BTM/ETH 50 0.01
ONG/BTC 1 0.0001
QTUM/USDT 2 5
QTUM/BTC 0.1 0.0001
QTUM/ETH 2 0.01
VOL/USDT 10 1
ATOM/BTC 1 0.0001
ATOM/USDT 1 5
XMR/BTC 0.1 0.0005
XMR/USDT 0.1 5
XTZ/BTC 1 0.0001
XTZ/USDT 1 5
VOL/BTC 10 0.0001
OLA/USDT 1500 5
SHG/USDT 400 10

 

5ROI Global
Hãy liên lạc và cập nhật thông tin từ 5ROI Global qua các kênh sau:
– Youtube: https://bit.ly/youtube_5roiglobal
– Twitter: https://twitter.com/5roiglobal
– Global Community Telegram: https://t.me/official_5roiglobal
– Vietnamese Community Telegram: https://t.me/vn_5roiglobal
– Announcement Channel Telegram: https://t.me/channel_5roiglobal
– Zendesk Support Center: https://5roi.zendesk.com

You may also like