Hướng dẫn

Các Tình Huống Giao Dịch Phổ Biến

single-image

Có 3 loại tình huống  giao dịch:

  1. Tại sao các giao dịch Mua / Bán vẫn đang chờ xử lý
  • Hệ thống sẽ dựa trên giá khởi tạo và xử lý tự động khi giá thị trường được đáp ứng. Hãy lưu ý về khoảng cách giá giữa giá khởi tạo và giá thị trường mà lệnh mua / bán vẫn đang chờ xử lý.
  • Bạn có thể hủy lệnh và đặt lệnh mới theo giá thị trường hoặc sử dụng tính năng lệnh thị trường để đặt lệnh sẽ giúp giao dịch được thực hiện nhanh chóng.
  1. Giao dịch không thể hủy bỏ

Một khi lệnh mua / bán được thực hiện, bạn sẽ không thể hủy được. Chỉ các lệnh giao dịch đang chờ xử lý mới có thể hủy bỏ.

  1. Các giao dịch Mua / Bán đã hoàn thành nhưng số dư không được ghi nhận hoặc bị trừ

Để được hỗ trợ, bạn vui lòng cung cấp các thông tin sau về email [email protected] hoặc chọn “Gửi yêu cầu” tại mục Trung tâm trợ giúp.

  • ID tài khoản
  • Loại coin/token
  • Số tiền giao dịch
  • TxID giao dịch mua hoặc bán

5ROI Global

———————————
Hãy liên lạc và cập nhật thông tin từ 5ROI Global qua các kênh sau:
– Youtube: https://bit.ly/youtube_5roiglobal
– Twitter: https://twitter.com/5roiglobal
– Global Community Telegram: https://t.me/official_5roiglobal
– Vietnamese Community Telegram: https://t.me/vn_5roiglobal
– Announcement Channel Telegram: https://t.me/channel_5roiglobal
– Zendesk Support Center: https://5roi.zendesk.com

You may also like